ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Потребителя (посоченото е валидно само за физически лица, които придобиват стоките с цели извън основната им дейност) имат правото да известят компанията (имейл: [email protected]) в рамките на 14 дни от получаването на продукта, че те искат да се откажат от споразумението, без да посочват причина за решението си. Крайния срок започва да тече един ден след датата на получаване. Единствения разход, удържан от клиента във връзка с отказа от споразумението е разхода за връщане на продукта (който се таксува в случай на изпращане според цените на услугите и е в зависимост от това дали е пратка/пакет/товар). Продукта трябва да бъде върнат на купувача в рамките на 14 дни от изпращането на известието за прекратяване на споразумението ( покупка).

Клиента не трябва да използва продукта по никакъв начин до отказа от споразумението. Клиента може да прегледа и да тества продукта, което е изключително необходимо за разбиране на реалното му състояние. Клиента носи отговорност за намаляване на стойността на стоките, ако има следи от употреба, които не са характерни за разкриването на естеството, характеристиките и функциите на стоките.

В случай на възстановяване на средствата или замяна на продукта, попълнете формуляра: LINK

Разходите по доставката са от страна на изпращача. Не приемаме доставки, за които трябва да плащаме.

Възстановяването ще се извърши в евро.

ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРОДУКТИ, КОИТО ФОРМИРАТ КОМПЛЕКТ

Ако потребителя реши да се откаже от споразумение за продукти, които формират комплект, те могат да изискат замяна на целия комплект със същия или да им бъдат възстановени средствата. Клиента може да замени продукт от комплекта, в случай на материален дефект или щета върху продукта и не може да поиска възстановяване на средствата за него. В случай на гаранционен иск за продукт в комплект, гаранционния срок на производителя е валиден.

ГАРАНЦИЯ

Предлагаме 12 месечна гаранция за всички електронни устройства в офертата ни.

Гаранцията не е валидна в случаи на:

  • физическа щета
  • износване и надраскване
  • щета, произхождаща от неправилна, неадекватна и небрежна употреба на продукта